Λίγα Λόγια

Η Dominate plus ιδρύθηκε το 2019 και προέκυψε από την αγαστή συνεργασία προσώπων με πολλά χρόνια εμπειρίας στο χώρο της δημόσιας υγείας.

Το προσωπικό απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες, κύρια χαρακτηριστικά των οποίων είναι η ευελιξία ως προς την άμεση ανταπόκριση και λεπτομερή προσέγγιση των ζητημάτων που προκύπτουν.

Η Dominate-plus, πέραν του υψηλού επιπέδου υποδομών, τόσο σε έμψυχο όσο και σε άψυχο υλικό που διαθέτει, έχει τη συνεχή υποστήριξη από οίκους του εξωτερικού και τις καλύτερες εταιρείες της Ελλάδας.

Η εξειδίκευση στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπου μοιραία οδηγούμαστε, προϋποθέτει τη λεπτομερή γνώση και καταγραφή των ζητημάτων που προκύπτουν καθώς και την άμεση αντιμετώπισή τους.

Γνωρίζοντας λοιπόν ότι τα τρωκτικά, τα έντομα και τα λοιπά αρθρόποδα είναι σε θέση να επηρεάσουν την υγεία και την ευημερία του ανθρώπου είμαστε εδώ ώστε να μοιραζόμαστε με εσάς μια καθημερινότητα λιγότερο περίπλοκη, να αισθανόμαστε ασφαλείς και προστατευμένοι!

Γιατί η Dominate-plus είναι η δημόσια υγεία!

Dominate-Plus

banner